HOTLINE: (028)3.9826.312
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022
99.01% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

142008 hồ sơ.

Đã xử lý

139091 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

7

Đã tiếp nhận 18484 hồ sơ Đã xử lý 18297 hồ sơ 99.39 % đúng hạn
99.39% Complete

Tháng

8

Đã tiếp nhận 15814 hồ sơ Đã xử lý 15586 hồ sơ 99.43 % đúng hạn
99.43% Complete

Tháng

9

Đã tiếp nhận 13021 hồ sơ Đã xử lý 12697 hồ sơ 99.52 % đúng hạn
99.52% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Thạnh Xuân 14422 14269 131 19 3
Thạnh Lộc 13877 13873 2 2 0
Hiệp Thành 20566 19756 180 58 572
Thới An 12845 12629 200 16 0
Tân Chánh Hiệp 19342 18518 233 22 569
An Phú Đông 6713 6555 139 18 1
Tân Thới Hiệp 11741 11689 37 13 2
Trung Mỹ Tây 13222 12958 125 12 127
Tân Hưng Thuận 2665 2648 15 2 0
Đông Hưng Thuận 12939 12808 125 6 0
Tân Thới Nhất 13676 13388 202 17 69