HOTLINE: (028)3.9826.312
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023
99.68% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

113130 hồ sơ.

Đã xử lý

112659 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

7

Đã tiếp nhận 14319 hồ sơ Đã xử lý 14319 hồ sơ 99.71 % đúng hạn
99.71% Complete

Tháng

8

Đã tiếp nhận 14044 hồ sơ Đã xử lý 14040 hồ sơ 99.68 % đúng hạn
99.68% Complete

Tháng

9

Đã tiếp nhận 11714 hồ sơ Đã xử lý 11619 hồ sơ 99.87 % đúng hạn
99.87% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Thạnh Xuân 12244 12223 10 11 0
Thạnh Lộc 12354 12350 4 0 0
Hiệp Thành 16843 16801 27 9 6
Thới An 9899 9835 54 6 4
Tân Chánh Hiệp 16714 16605 89 19 1
An Phú Đông 2567 2544 19 4 0
Tân Thới Hiệp 10055 10037 9 8 1
Trung Mỹ Tây 11348 11340 2 6 0
Tân Hưng Thuận 504 453 41 4 6
Đông Hưng Thuận 8116 8006 97 13 0
Tân Thới Nhất 12486 12465 15 6 0