HOTLINE: (028)3.9826.312
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023
99.71% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

8717 hồ sơ.

Đã xử lý

8628 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

1

Đã tiếp nhận 5795 hồ sơ Đã xử lý 5784 hồ sơ 99.59 % đúng hạn
99.59% Complete

Tháng

2

Đã tiếp nhận 2922 hồ sơ Đã xử lý 2869 hồ sơ 99.97 % đúng hạn
99.97% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Thạnh Xuân 833 828 3 2 0
Thạnh Lộc 1104 1104 0 0 0
Hiệp Thành 1242 1222 1 17 2
Thới An 762 761 0 0 1
Tân Chánh Hiệp 1153 1126 14 10 3
An Phú Đông 228 210 1 14 3
Tân Thới Hiệp 769 764 1 3 1
Trung Mỹ Tây 855 855 0 0 0
Tân Hưng Thuận 55 52 0 3 0
Đông Hưng Thuận 765 756 5 4 0
Tân Thới Nhất 951 950 0 1 0