HOTLINE: (028)3.9826.312
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024
99.04% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

44448 hồ sơ.

Đã xử lý

43769 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

3

Đã tiếp nhận 11910 hồ sơ Đã xử lý 11897 hồ sơ 98.58 % đúng hạn
98.58% Complete

Tháng

4

Đã tiếp nhận 8455 hồ sơ Đã xử lý 8383 hồ sơ 98.52 % đúng hạn
98.52% Complete

Tháng

5

Đã tiếp nhận 6442 hồ sơ Đã xử lý 6272 hồ sơ 99.15 % đúng hạn
99.15% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Thạnh Xuân 4137 4100 17 20 0
Thạnh Lộc 6263 6263 0 0 0
Hiệp Thành 8026 8000 7 14 5
Thới An 2441 2303 111 14 13
Tân Chánh Hiệp 6301 6257 38 6 0
An Phú Đông 858 851 1 3 3
Tân Thới Hiệp 1698 1682 4 12 0
Trung Mỹ Tây 5072 5032 40 0 0
Tân Hưng Thuận 485 242 92 17 134
Đông Hưng Thuận 4410 4285 112 9 4
Tân Thới Nhất 4757 4754 1 2 0