HOTLINE: (028)3.9826.312
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022
99.21% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

12846 hồ sơ.

Đã xử lý

12385 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

1

Đã tiếp nhận 12846 hồ sơ Đã xử lý 12484 hồ sơ 99.21 % đúng hạn
99.21% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Thạnh Xuân 1092 1024 9 47 12
Thạnh Lộc 969 968 0 1 0
Hiệp Thành 1557 1457 1 42 57
Thới An 1308 1234 41 25 8
Tân Chánh Hiệp 1774 1653 25 23 73
An Phú Đông 1110 1080 2 20 8
Tân Thới Hiệp 1180 1160 0 20 0
Trung Mỹ Tây 1202 1195 0 6 1
Tân Hưng Thuận 208 195 12 1 0
Đông Hưng Thuận 1362 1346 4 12 0
Tân Thới Nhất 1084 1073 5 4 2