HOTLINE: (028)3.9826.312

THÔNG BÁO


 • Vào ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố, trong đó quy định một số nội dung sau:
  1. Thời gian áp dụng giảm 50% lệ phí: từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2020.
  2. Đối tượng áp dụng: áp dụng cho tất cả các đối tượng có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trừ những đối tượng được miễn lệ phí theo quy định của pháp luật).
  3. Các thủ tục hành chính áp dụng:
  - Lệ phí đăng ký cư trú.
  - Lệ phí hộ tịch.
  - Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  - Lệ phí đăng ký kinh doanh.
  - Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.
  - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.


 • Từ ngày 01/01/2019, UBND Quận 12 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (thanh toán trực tuyến và trả kết quả qua bưu điện)