Từ ngày 01/01/2019 UBND Quận 12 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (thanh toán trực tuyến và trả kết quả qua bưu điện)
HOTLINE: (028)3.9826.312

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI