HOTLINE: (028)3.9826.312
Thành phần hồ sơ
Đóng

Những thủ tục - hồ sơ cần thiết:

ĐĂNG KÝ THU GOM CHẤT THẢI RẮN

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ:
  • Họ tên:
  • Điện thoại liên hệ:
  • Địa chỉ:
  • Phường
  • Ngày hẹn:
    Giờ hẹn: -
  • Thành phần thu gom: