HOTLINE: (028)3.9826.312
Phản ánh xây dựng sai phép trên quy hoạch mở rộng giao thông 
17/05/2022 - 11:39  

Xây dựng công trình kiên cố trên đất quy hoạch giao thông. Không hiểu sao ở ngay đường lớn mà không có ai kiểm tra và vẫn cho xây dựng công trình như vậy. Tới lúc quy hoạch mở rộng thì giải quyết như thế nào nhỏ, lại gây vướng mắc, cản trở

TRẢ LỜI (18/05/2022 - 07:51)

Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân ghi nhận nội dung phản ánh của ông (bà) và chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, xử lý theo quy định.

Trân trọng cảm ơn ông (bà)!

Ủy ban nhân dân Quận 12 luôn mong muốn nhận được sự đóng góp để xây dựng Quận 12 ngày càng văn minh, hiện đại. Quý khách có hài lòng với nội dung trả lời của chúng tôi không?

Tệ Không Hài Lòng Tạm Hài Lòng Rất Hài Lòng
- Ý kiến khác (Những nhận xét có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên):
- Họ tên:
- Điện thoại:
- Email:

(Việc cung cấp thông tin email, số điện thoại phục vụ cho việc gửi phản hồi kết quả xử lý phản ánh)